side-area-logo

Open the new world of complete freedom in web development with Ronneby Muusikaterapeut Laura Pley Saame tuttavaks pley-slider-1 dark Trendy, minimal and versatile theme for your corporate or personal web site Own the truly unlimited power Brand New Features
MUUSIKATERAAPIAST 
delimiter image

Muusikateraapia on teaduspõhine teraapiavorm, mida iseloomustab kolme osapoole – kliendi, terapeudi ja muusika – unikaalne kooslus. Teraapias osalemine ei eelda muusikaliste oskuste ega ettevalmistuse olemasolu. Muusikateraapia on sobilik igas eas inimese jaoks. Muusikateraapiat võib rakendada nii laste, noorte, täiskasvanute kui eakatega emotsionaalsete või füüsiliste probleemide korral, samuti ka iseenda isikliku arengu ning kõrgema teadlikkuse saavutamiseks.

INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA

One and only WP theme.

Muusikaterapeudina kasutan muusikat kui vahendit, et tegeleda just Sinu jaoks oluliste teemadega. Näiteks võime töötada tunnete ja mälestustega. Muusika saab siinkohal olla toeks kui sõnadega on raske kogetut kirjeldada. Lisaks tööle emotsioonidega, on muusikateraapial potentsiaali kohandada inimese käitumist, näiteks õpetada vajalikke oskusi. Oskuste õpetamine on väga sagedane eesmärk töös lastega.

Muusikateraapia meetodid jagunevad laias laastus kaheks: retseptiivseteks ja ekspressiivseteks. Retseptiivsete meetodite korral on klient muusika vastuvõtja rollis, ekspressiivsete meetodite korral osaleb aga aktiivselt muusikaloomes. Muusikateraapia tehnikate ja meetodite kõrval on teraapia protsessis kasutusel ka teised loovad tegevused, näiteks liikumine või käelised tegevused. Muuhulgas on olulisel kohal verbaalne töö, mille osakaal teraapias oleneb nii kliendi vanusest, spetsiifikast kui ka eelistustest. Muusikateraapias kasutatavate tehnikate ja meetodite valikul lähtume Sinu individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest.

INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA
delimiter image
GRUPIMUUSIKATERAAPIA
GRUPIMUUSIKATERAAPIA

One and only WP theme.

Grupimuusikateraapia annab osalejatele hea võimaluse üksteisega suhelda nii mitteverbaalsel kui verbaalsel moel ning jagada sel viisil kaaslastega oma kogemusi. Grupiteraapia eesmärke võib olla mitmeid: 

  • teadlikkuse suurendamine (nt enesearengu teemad, inimestevahelised suhted),
  • vastastikuse toetuse pakkumine (tugigrupid sarnases olukorras inimestele nt erivajadustega laste vanematele),
  • teadmiste ja oskuste omandamine (nt stressi juhtimine, sotsiaalsed oskused),
  • ravi konkreetse probleemi korral (nt depressioon, läbipõlemine).  

Grupiteraapia eesmärgist sõltub ka osalejate arv, kohtumiste sagedus ning tehnikate valik.

Olen aastate jooksul viinud läbi grupimuusikateraapiat laste ja noorte emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks nii koolikeskkonnas kui noorsootööasutuses. Samuti oman kogemust söömishäiretega noorte grupimuusikateraapia läbiviimisel perfektsionismi vähendamise eesmärgil.

delimiter image
MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA

One and only WP theme.

Pakun võimalust tellida ühekordseid muusikateraapia töötubasid erinevatele sihtgruppidele vastavalt tellija eelistustele ning ootustele. Muusikateraapia tehnikate ja meetodite valimisel lähtun tellija vajadustest, soovi korral integreerin muusikalisi tegevusi teiste loovtegevuste ja teadveloleku tehnikatega.

Töötoa teemaks võib olla üleüldine muusikateraapia tutvustamine, kuid ka konkreetsem eesmärk (nt heaolu ja loovuse arendamine, koostöö elavdamine, stressi juhtimine).

Töötoa kestvus on alates 45 minutist, hind kokkuleppel.

Illustreerivaid pilte läbiviidud muusikateraapia töötubadest saad vaadata SIIT.

MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA
HINNAKIRI
delimiter image
INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA
Noorukitele, täiskasvanutele
60€
Kuni 1.5h
Lastele, erivajadusega indiviididele
45€
Kuni 1h
GRUPIMUUSIKATERAAPIA
Hind inimese kohta
15€
Kuni 1h
MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA
Erinevatele sihtgruppidele
Kokkuleppel
Kokkuleppel