MINA JA MUUSIKATERAPIA

LAURA PLEY

Muusikaterapeut

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli kunstiteraapiate eriala bakalaureuse- ja magistriõppe muusikateraapia suunal. Minu bakalaureusetöö teemaks oli “Koorilaulmise ja subjektiivse heaolu seosed noorte hulgas”  ning magistritöö teemaks “Grupimuusikateraapia mõju söömishäiretega noorte perfektsionismile”. Oma muusikalise alghariduse omandasin Saue Muusikakoolis flöödi erialal. Olen olnud aktiivne osaleja erinevates muusikalistes koosseisudes nii koorilaulja kui puhkpillimängijana.

Peale muusikateraapia õppe olen tegelenud aktiivse enesetäiendamisega erinevatel psühholoogia- ja noorsootööalastel koolitustel ja kursustel. Alates 2017. aastast kuulun Saue Linna Lastekaitse Ühingusse ning 2019. aastast Eesti Muusikateraapia Ühingusse.

Muusikaterapeudina olen praktiseerinud paljude erinevate sihtgruppidega, s.h eelkooliealiste laste, õpiraskustega noorte, vaimse tervise probleemidega noorte, psüühikahäiretega täiskasvanute, ja eakatega.

Oma tee muusikateraapiani leidsin peale keskkooli lõppu mõneti juhuslikult. Minu kahe huvi – muusika ja psühholoogia – ühendamine üheks erialaks tundus äärmiselt põnev ja uudne. Võin praegu tänutundega tõdeda, et vaatamata minu noorele eale ja elukogenematusele, viis mu sisetunne mind õigele rajale.

CV

Haridus

2016 – 2019 Tallinna Ülikool, MSc, Kunstiteraapiad, muusikateraapia, cum laude.
2011 – 2014 Tallinna Ülikool, BSc, Kunstiteraapiad, muusikateraapia.

Töökogemus

2020 – … Tallinna Vaimse Tervise Keskus,  Muusikaterapeut
2020 – 2021 MTÜ Virumaa Tugiteenused, Muusikaterapeut
2016 – 2020 Saue Noortekeskus, Noortejuht
2015 – 2016  Multilingual Institute Chihuahua, Võõrkeeleõpetaja

Täiendusõpe

2021 Koolitus „Sissejuhatus psühhotraumatoloogiasse” (Traumateraapia- ja koolituskeskus, Maire Riis)
2021 E-koolitus “The Master Series: Trauma edition” (Bessel van der Kolk, Peter Levine, Stephen Porges)
2021 Online konverents “Collective Trauma Summit 2021: Collective healing in action”
2020 E-kursus “Self-Care for Music Therapists: Insights from Experiences MT-BCs” (AMTA)
2020 E-kursus “Psühholoogia alused” (TÜ psühholoogia instituut)
2020 Veebiseminar “Processing Emotions and Memorising Coursework through Memory Drawing” (Unnur Ottarsdottir)
2019 Praktiline metafoorkaartide koolitus (Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool. Sirli Kivisaar)
2019 8-nädalane teadveloleku ja heasoovlikkuse praktikate kursus (Anni Kuusik)
2019 Koolitus „Toimetulek agressiivse käitumisega” (Verge Eesti OÜ. Martin Kallavus, Airiin Demir)
2019 Õpilaste väärtuste mäng „Väärtuste avastajad” ja selle tervise teemaline lisakoolitus (TÜ, TAI)
2018 Koolitus „Töö keeruliselt käituvate noortega” (SA Archimedes. Siim Värv)
2017 Koolitus „Traumatöö laste ja noortega kunstiteraapias” (Põlistarkuste ja Rahvaravi Kool. Helen Tartes-Babkina)
2017 Koolitus „Motiveeriva intervjueerimise algtase” (Anne Õuemaa)
2016 Koolitus „Sissejuhatus muusikaliste gongide ja helikausside rakendamisse vibroakustilises muusikateraapias” (TLÜ. Jorge Zain)

Kutsetunnistused

2020-2025 Muusikaterapeut, tase 7

Kuulumine erialaorganisatsioonidesse

2019-… Eesti Muusikateraapia Ühing

MINA MEEDIAS

VESTLUSRING LAULUPEOST KUI NÄHTUSEST

Klassikaraadio saade “Luukamber” 14.09.2019

Stuudios on Tartu Ülikooli semiootik Merit Rickberg,
muusikaterapeut Laura Pley ja Tallinna Ülikooli sotsioloog Triin Roosalu.

Saatejuht Marge-Ly Rookäär

MINA MEEDIAS

VESTLUSRING LAULUPEOST KUI NÄHTUSEST

Klassikaraadio saade “Luukamber” 14.09.2019

Stuudios on Tartu Ülikooli semiootik Merit Rickberg,
muusikaterapeut Laura Pley ja Tallinna Ülikooli sotsioloog Triin Roosalu.

Saatejuht Marge-Ly Rookäär

KLIENTIDE TAGASISIDE

Olen väga rahul. Mulle väga meeldib käia muusikateraapias. Olen leidnud oma mina üles. Olen palju tugevamaks saanud, saanud tuge oma probleemidele. Olen oma leinast üle saamas.

42-aastane naine

Mulle väga meeldib käia muusikateraapias, sest siin on väga rahulik enesetunne ja saab oma vanale probleemile lahenduse. Mind on muusikateraapias aidanud kõik. Meeldib kui inimene aitab ja hoolib sinu hinge eest ja kuulab sind.

36-aastane mees