MUUSIKATERAAPIAST

Muusikateraapia on teaduspõhine teraapiavorm, mida iseloomustab kolme osapoole – kliendi, terapeudi ja muusika – unikaalne kooslus. Teraapias osalemine ei eelda muusikaliste oskuste ega ettevalmistuse olemasolu. Muusikateraapia on sobilik igas eas inimese jaoks. Muusikateraapiat võib rakendada nii laste, noorte, täiskasvanute kui eakatega emotsionaalsete või füüsiliste probleemide korral, samuti ka iseenda isikliku arengu ning kõrgema teadlikkuse saavutamiseks.

INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA

Muusikaterapeudina kasutan muusikat kui vahendit, et tegeleda just Sinu jaoks oluliste teemadega. Näiteks võime töötada tunnete ja mälestustega. Muusika saab siinkohal olla toeks kui sõnadega on raske kogetut kirjeldada. Lisaks tööle emotsioonidega, on muusikateraapial potentsiaali kohandada inimese käitumist, näiteks õpetada vajalikke oskusi. Oskuste õpetamine on väga sagedane eesmärk töös lastega.

Muusikateraapia meetodid jagunevad laias laastus kaheks: retseptiivseteks ja ekspressiivseteks. Retseptiivsete meetodite korral on klient muusika vastuvõtja rollis, ekspressiivsete meetodite korral osaleb aga aktiivselt muusikaloomes. Muusikateraapia tehnikate ja meetodite kõrval on teraapia protsessis kasutusel ka teised loovad tegevused, näiteks liikumine või käelised tegevused. Muuhulgas on olulisel kohal verbaalne töö, mille osakaal teraapias oleneb nii kliendi vanusest, spetsiifikast kui ka eelistustest. Muusikateraapias kasutatavate tehnikate ja meetodite valikul lähtume Sinu individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest.

GRUPIMUUSIKATERAAPIA

Grupimuusikateraapia annab osalejatele hea võimaluse üksteisega suhelda nii mitteverbaalsel kui verbaalsel moel ning jagada sel viisil kaaslastega oma kogemusi. Grupiteraapia eesmärke võib olla mitmeid: 

 • teadlikkuse suurendamine (nt enesearengu teemad, inimestevahelised suhted),
 • vastastikuse toetuse pakkumine (tugigrupid sarnases olukorras inimestele nt erivajadustega laste vanematele),
 • teadmiste ja oskuste omandamine (nt stressi juhtimine, sotsiaalsed oskused),
 • ravi konkreetse probleemi korral (nt depressioon, läbipõlemine).  

 

Grupiteraapia eesmärgist sõltub ka osalejate arv, kohtumiste sagedus ning tehnikate valik.

Olen aastate jooksul viinud läbi grupimuusikateraapiat laste ja noorte emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks nii koolikeskkonnas kui noorsootööasutuses. Samuti oman kogemust söömishäiretega noorte grupimuusikateraapia läbiviimisel perfektsionismi vähendamise eesmärgil.

MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA

Pakun võimalust tellida ühekordseid muusikateraapia töötubasid erinevatele sihtgruppidele vastavalt tellija eelistustele ning ootustele. Muusikateraapia tehnikate ja meetodite valimisel lähtun tellija vajadustest, soovi korral integreerin muusikalisi tegevusi teiste loovtegevuste ja teadveloleku tehnikatega.

Töötoa teemaks võib olla üleüldine muusikateraapia tutvustamine, kuid ka konkreetsem eesmärk (nt heaolu ja loovuse arendamine, koostöö elavdamine, stressi juhtimine).

E-NÕUSTAMINE

Praegune keeruline olukord maailmas ning sellega kaasnev teadmatus tekitab palju stressi ja pingeid. Seega pakun võimalust osaleda e-nõustamise seanssidel erinevate vaimse tervise küsimuste või murede osas. E-nõustamine leiab aset Zoomi keskkonnas (kokkuleppel võimalik kasutada ka teisi olemasolevaid e-keskkondasid).

INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA

Muusikaterapeudina kasutan muusikat kui vahendit, et tegeleda just Sinu jaoks oluliste teemadega. Näiteks võime töötada tunnete ja mälestustega. Muusika saab siinkohal olla toeks kui sõnadega on raske kogetut kirjeldada. Lisaks tööle emotsioonidega, on muusikateraapial potentsiaali kohandada inimese käitumist, näiteks õpetada vajalikke oskusi. Oskuste õpetamine on väga sagedane eesmärk töös lastega.

Muusikateraapia meetodid jagunevad laias laastus kaheks: retseptiivseteks ja ekspressiivseteks. Retseptiivsete meetodite korral on klient muusika vastuvõtja rollis, ekspressiivsete meetodite korral osaleb aga aktiivselt muusikaloomes. Muusikateraapia tehnikate ja meetodite kõrval on teraapia protsessis kasutusel ka teised loovad tegevused, näiteks liikumine või käelised tegevused. Muuhulgas on olulisel kohal verbaalne töö, mille osakaal teraapias oleneb nii kliendi vanusest, spetsiifikast kui ka eelistustest. Muusikateraapias kasutatavate tehnikate ja meetodite valikul lähtume Sinu individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest.

GRUPIMUUSIKATERAAPIA

Grupimuusikateraapia annab osalejatele hea võimaluse üksteisega suhelda nii mitteverbaalsel kui verbaalsel moel ning jagada sel viisil kaaslastega oma kogemusi. Grupiteraapia eesmärke võib olla mitmeid: 

 • teadlikkuse suurendamine (nt enesearengu teemad, inimestevahelised suhted),
 • vastastikuse toetuse pakkumine (tugigrupid sarnases olukorras inimestele nt erivajadustega laste vanematele),
 • teadmiste ja oskuste omandamine (nt stressi juhtimine, sotsiaalsed oskused),
 • ravi konkreetse probleemi korral (nt depressioon, läbipõlemine).  

 

Grupiteraapia eesmärgist sõltub ka osalejate arv, kohtumiste sagedus ning tehnikate valik.

Olen aastate jooksul viinud läbi grupimuusikateraapiat laste ja noorte emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks nii koolikeskkonnas kui noorsootööasutuses. Samuti oman kogemust söömishäiretega noorte grupimuusikateraapia läbiviimisel perfektsionismi vähendamise eesmärgil.

MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA

Pakun võimalust tellida ühekordseid muusikateraapia töötubasid erinevatele sihtgruppidele vastavalt tellija eelistustele ning ootustele. Muusikateraapia tehnikate ja meetodite valimisel lähtun tellija vajadustest, soovi korral integreerin muusikalisi tegevusi teiste loovtegevuste ja teadveloleku tehnikatega.

Töötoa teemaks võib olla üleüldine muusikateraapia tutvustamine, kuid ka konkreetsem eesmärk (nt heaolu ja loovuse arendamine, koostöö elavdamine, stressi juhtimine).

E-NÕUSTAMINE

Praegune keeruline olukord maailmas ning sellega kaasnev teadmatus tekitab palju stressi ja pingeid. Seega pakun võimalust osaleda e-nõustamise seanssidel erinevate vaimse tervise küsimuste või murede osas. E-nõustamine leiab aset Zoomi keskkonnas (kokkuleppel võimalik kasutada ka teisi olemasolevaid e-keskkondasid).

INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA

Muusikaterapeudina kasutan muusikat kui vahendit, et tegeleda just Sinu jaoks oluliste teemadega. Näiteks võime töötada tunnete ja mälestustega. Muusika saab siinkohal olla toeks kui sõnadega on raske kogetut kirjeldada. Lisaks tööle emotsioonidega, on muusikateraapial potentsiaali kohandada inimese käitumist, näiteks õpetada vajalikke oskusi. Oskuste õpetamine on väga sagedane eesmärk töös lastega.

Muusikateraapia meetodid jagunevad laias laastus kaheks: retseptiivseteks ja ekspressiivseteks. Retseptiivsete meetodite korral on klient muusika vastuvõtja rollis, ekspressiivsete meetodite korral osaleb aga aktiivselt muusikaloomes. Muusikateraapia tehnikate ja meetodite kõrval on teraapia protsessis kasutusel ka teised loovad tegevused, näiteks liikumine või käelised tegevused. Muuhulgas on olulisel kohal verbaalne töö, mille osakaal teraapias oleneb nii kliendi vanusest, spetsiifikast kui ka eelistustest. Muusikateraapias kasutatavate tehnikate ja meetodite valikul lähtume Sinu individuaalsetest vajadustest ning teraapia eesmärkidest.

GRUPIMUUSIKATERAAPIA

Grupimuusikateraapia annab osalejatele hea võimaluse üksteisega suhelda nii mitteverbaalsel kui verbaalsel moel ning jagada sel viisil kaaslastega oma kogemusi. Grupiteraapia eesmärke võib olla mitmeid: 

 • teadlikkuse suurendamine (nt enesearengu teemad, inimestevahelised suhted),
 • vastastikuse toetuse pakkumine (tugigrupid sarnases olukorras inimestele nt erivajadustega laste vanematele),
 • teadmiste ja oskuste omandamine (nt stressi juhtimine, sotsiaalsed oskused),
 • ravi konkreetse probleemi korral (nt depressioon, läbipõlemine).  

 

Grupiteraapia eesmärgist sõltub ka osalejate arv, kohtumiste sagedus ning tehnikate valik.

Olen aastate jooksul viinud läbi grupimuusikateraapiat laste ja noorte emotsionaalsete ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks nii koolikeskkonnas kui noorsootööasutuses. Samuti oman kogemust söömishäiretega noorte grupimuusikateraapia läbiviimisel perfektsionismi vähendamise eesmärgil.

MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA

Pakun võimalust tellida ühekordseid muusikateraapia töötubasid erinevatele sihtgruppidele vastavalt tellija eelistustele ning ootustele. Muusikateraapia tehnikate ja meetodite valimisel lähtun tellija vajadustest, soovi korral integreerin muusikalisi tegevusi teiste loovtegevuste ja teadveloleku tehnikatega.

Töötoa teemaks võib olla üleüldine muusikateraapia tutvustamine, kuid ka konkreetsem eesmärk (nt heaolu ja loovuse arendamine, koostöö elavdamine, stressi juhtimine).

E-NÕUSTAMINE

Praegune keeruline olukord maailmas ning sellega kaasnev teadmatus tekitab palju stressi ja pingeid. Seega pakun võimalust osaleda e-nõustamise seanssidel erinevate vaimse tervise küsimuste või murede osas. E-nõustamine leiab aset Zoomi keskkonnas (kokkuleppel võimalik kasutada ka teisi olemasolevaid e-keskkondasid).

HINNAKIRI

INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA

Noorukitele,                          75€

täiskasvanutele

Kuni 1,5 h

 

Lastele,                                   55€

erivajadusega indiviididele 

Kuni 1 h

GRUPI-MUUSIKATERAAPIA

Hind inimese kohta        15€

Alates 1,5 h

MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA

Erinevatele sihtgruppidele        

Kokkuleppel

E-NÕUSTAMINE

E-nõustamine        35€

Kuni 45 min

 • Hinnakiri kehtib alates 03.08.2023

 • Tasu teenuse eest vastavalt hinnakirjale või kokkuleppel. Tasumine toimub arve alusel, arve väljastatakse uue kuu alguses eelneval kuul osutatud teenuste eest. 

 • Ootamatuste korral saab teenuse aega muuta või tühistada. Palun sellest teavitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aega. Kui tühistad aja vähem kui 24 tundi enne seanssi, rakendub 50% seansi hinnast. Seansile mitteilmumisel arvestatakse seansitasu teenuse osutamiseks valmisoleku kulude katteks ja selle eest tuleb tasuda täismahus.

 • Hilinemisest teavitada helistades või saates SMS-i. Kui Sa ei ole hilinemisest teavitanud, ootan Sind 15 minutit alates kokkulepitud seansiajast, mille möödumisel loen seansi mittetoimunuks.

HINNAKIRI

INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA

Noorukitele,                          75€

täiskasvanutele

Kuni 1,5 h

 

Lastele,                                   55€

erivajadusega indiviididele 

Kuni 1 h

GRUPI-MUUSIKATERAAPIA

Hind inimese kohta        15€

Alates 1,5 h

MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA

Erinevatele sihtgruppidele        

Kokkuleppel

E-NÕUSTAMINE

E-nõustamine        35€

Kuni 45 min

HINNAKIRI

INDIVIDUAALNE MUUSIKATERAAPIA

Noorukitele,                          75€

täiskasvanutele

Kuni 1,5 h

 

Lastele,                                   55€

erivajadusega indiviididele 

Kuni 1 h

GRUPI-MUUSIKATERAAPIA

Hind inimese kohta               15€

Alates 1,5 h

MUUSIKATERAAPIA TÖÖTUBA

Erinevatele sihtgruppidele        

Kokkuleppel

E-NÕUSTAMINE

E-nõustamine                        35€

Kuni 45 min